MESYUARAT OPERASI KERJA PERKASA BIL 1 TAHUN 2021

Mesyuarat Operasi Kerja PERKASA Bil.1 Tahun 2021 telah diadakan secara maya. Mesyuarat ini membincangkan isu-isu terkini yang perlu mendapat perhatian segera PERKASA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *