PERKASA CAWANGAN JOHOR

BARISAN KEPIMPINAN PERKASA JOHOR SESI 2022-2024

(Berdasarkan Mesyuarat Agung Dwi-Tahunan Kali Ke-24 yang diadakan pada 31 Julai 2022)

Mohd Yusni bin Md Yunus
Presiden

Jaafar bin Ali
Naib Presiden

Hamidah binti Abu Bakar
Setiausaha

Nor Irmayati binti Mahmod
Penolong Setiausaha

Nor Farizar binti Abdul Rahim
Bendahari

Abdul Fatah bin Muzammil
Exco Sukan/Sosial

Lowhim bin Omar Shahib
Exco Kebajikan

Noorlina binti Jurimi
Biro Ekonomi

Norzikri bin Sairi
Exco Publisiti/Promosi

MEDIA SOSIAL PERKASA JOHOR

Facebook: https://www.facebook.com/Perkasa-JohorPCKP-Singapura-152480278497793